Algemene informatie

Uitleg pabo/halo opleidingsvariant

In onderstaande video krijg je meer informatie over het pabo/halo opleidingstraject en wat het van een school vraagt.

In het document “Gouden route” wordt duidelijk welke route studenten in de propedeuse grotendeels bewandelen om hun leeruitkomsten aan te tonen. In dit document staat ook welke opdrachten (uit de gouden route) daarbij volgens ons helpend zijn om in de stage uit te voeren. Dit document geeft mentoren inzicht in wat de opleiding van de studenten vraagt.

In de ‘presentatie kort’ staan de sheets die zijn gebruikt tijdens het voorlichtingsmoment in het voorjaar 2023.