Even voorstellen

Binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland werken vier po-schoolbesturen en de Pabo van De Haagse Hogeschool nauw samen om studenten op te leiden tot docenten in het primair onderwijs. Daarnaast hebben we een hechte samenwerking met Lucas Onderwijs. Maak op deze pagina kennis met onze partners!

logo West openbaar onderwijs

West Openbaar Onderwijs

West Openbaar Onderwijs verzorgt met haar tien scholen het openbaar onderwijs in negen dorpskernen in de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Wij zijn een stichting waar, vanuit eigen kracht, gewerkt wordt aan kwalitatief sterk onderwijs. Het motto van al onze scholen is “samen op eigen wijze”.

De Haagse Scholen

De stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Onze missie is: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”. In totaal hebben we 52 scholen in onze hofstad. Zo kunnen we een breed scala van onderwijsconcepten aanbieden. Op deze wijze is er altijd een school beschikbaar die aansluit bij de individuele leerbehoefte van de leerlingen.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ)

OPOZ heeft 19 basisscholen, verspreid over de wijken van Zoetermeer. Iedere school heeft zijn eigen profiel, sfeer en onderwijsconcept.  Vanuit ons openbare karakter maken we ons sterk voor gelijke kansen voor elk kind. Als team werken we samen aan een hechte relatie tussen kinderen, ouders en school. Samen proberen we het beste voor onze kinderen te bereiken.

Librijn openbaar onderwijs

Vijftien basisscholen voor primair openbaar onderwijs en een AZC-school voor vluchtelingenkinderen. Dat is Librijn. Met een open blik staan we midden in de samenleving. Ieder kind doet er toe. Vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap geven we samen vorm aan ons onderwijs.

De Haagse Hogeschool

De Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) biedt met haar voltijd- en flexibele deeltijd opleiding een sterk in de praktijk verankerde opleiding die studenten aflevert voor een grote variëteit aan basisscholen. 90% van alle studenten van de Pabo van De Haagse Hogeschool wordt geplaatst bij de vijf besturen die samenwerken binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland.

Lucas Onderwijs

Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs. Wij werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.

Coördinatie OZWH

Maak kennis met de bovenschoolse coördinatoren en organisatie van Opleidingsschool Zuid-West Holland.