Informatiebank

In deze informatiebank plaatsen we belangrijke documenten voor studenten en opleiders binnen de Opleidingsschool Zuid-West Holland. Maak gebruik van de zoekbalk en/of filteropties om de informatie te vinden die voor jou relevant is.

 


Zoeken in kennisbank

Types
Filters
24 Results
Formulier
OPL SL

Tripartite contract flex

Hieronder staat het tripartite contract dat bij de flexibele deeltijd gebruikt kan worden.

Formulier
OPL SL ST

Aanvraagformulier start LIO

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier en het assessmentformulier krijgt de student goedkeuring voor het starten van de LIO stage.

Handleiding
OPL SL

Werkveldgids flexibele deeltijd 2021-2022

Heb of krijg je een flexibele deeltijd student over de vloer? Dat is dit een handreiking om te komen tot een succesvolle samenwerking met deze student.  

Algemene informatie
OPL SL ST

stagecontract

Hier vind je het stagecontract dat geldt voor alle voltijdstages.

Algemene informatie
OPL

Uitleg voor mentoren VT 1

In deze ingesproken powerpoint hoor je hoe de begeleiding en beoordeling van eerstejaars voltijd studenten werkt. De powerpiont is gemaakt voor mentoren van deze studenten.

Handleiding
OPL SL ST

Afstudeergids

In deze handleiding vind je alle praktische informatie over het afstuderen in de voltijd opleiding.

Voor een verkorte versie zie de flyers afstuderen via onderstaande link.

Handleiding
OPL SL ST

Praktijkgids pabo voltijd

In deze handleiding vind je de informatie over het praktijkleren. Hoe is het praktijkleren georganiseerd, met wie werk je samen, wat is de globale planning van de activiteiten gedurende de studie en hoe heeft begeleiding en beoordeling plaats?

Kalender
OPL SL ST

Praktijkkalender

De praktijkkalender voor het komende studiejaar. Hierop is te zien op welke dagen studenten (voltijd en flexibele deeltijd) stagelopen, wanneer ze bezocht worden door een school- of instituutsopleider en andere relevante informatie met betrekking tot stages.

Formulier
OPL SL ST

LUK passend onderwijs en de schoolorganisatie

Leeruitkomst: passend onderwijs en de schoolorganisatie (5 EC) De leerkracht kent de uitgangspunten en de verschillende modellen van Passend Onderwijs, met name die van opbrengstgericht werken (OGW) en handelingsgericht werken (HGW). Hij kan verschillende niveaugroepen tijdens de les bedienen door met een groepsplan te werken of met gepersonaliseerd onderwijs. De organisatie en het klassenmanagement vormen […]

Algemene informatie
OPL SL

Opleidingsplan

In het opleidingsplan is naast de ambitie en visie van de opleidingsschool ook beschreven hoe het opleidingsprogramma, beoordeling, professionalisering en kwaliteitszorg geregeld zijn binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland. Je vindt het plan via deze link.