Over OZWH

Binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland (OZWH) werken vier schoolbesturen nauw samen met de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) van De Haagse Hogeschool om basisschoolleerkrachten op te leiden voor de regio.

Binnen OZWH leiden we studenten voor een belangrijk deel op de werkplek op. Wij zien de praktijk als een rijke leeromgeving voor zowel onderwijsprofessionals als studenten. Studenten uit verschillende leerjaren vormen samen met een schoolopleider en een instituutsopleider een kernteam. Vanuit de kernteams leren we aan de hand van thema’s van en met elkaar, maken we kennis met verschillende schooltypen en leerlingenpopulaties en leren we van de brede expertise binnen het partnerschap.