Berichten

28.10.2021

Terugblik op inspirerende professionaliseringsmiddag 27 oktober 2021

Het was bijzonder om elkaar weer te ontmoeten tijdens de professionaliseringsmiddag van 27 oktober 2021. 65 Professionals, zoals schooldirecteuren, (bovenschoolse) coördinatoren, coaches,bestuurders, mentoren, pabo-docenten, school- en instituutsopleiders gingen met elkaar in gesprek. Het was nuttig en heel fijn om elkaar te zien en te vinden bij het samen opleiden. Tijdens de werksessies werd geanimeerd en […]

8.10.2021

Studieochtend Integraal vakmanschap in de jeugdzorg

Integraal vakmanschap in de jeugdzorg: de aansluiting tussen opleiding en praktijk   Integraal vakmanschap in de jeugdzorg: de aansluiting tussen opleiding en praktijk Kinderen en gezinnen met complexe problemen hebben baat bij integrale hulp: samenwerking door verschillende professionals rondom één gezin. Maar wat vraagt dat in de praktijk van die professionals? Welke kennis en vaardigheden […]

29.09.2021

Werkweek Pabo VT2 Drenthe

In de week van 6 september zijn de tweedejaarsstudenten van de voltijd vijf dagen naar Drenthe geweest voor het domein Wereldoriëntatie. Tijdens deze werkweek ontdekken de studenten de wereld om zich heen. Het is een week waar de studenten niet alleen leren over de leefstijlen van vroeger en de natuur, maar dat ook zelf gaan ervaren. […]

16.09.2021

Stage van start

Vandaag hebben de eerste- en tweedejaars studenten kennisgemaakt met hun kernteam en met hun nieuwe stageschool. Ze zijn in de ochtend gezamenlijk gestart in het kernteam onder begeleiding van de school- en instituutsopleiders om vervolgens in de middag uit te vliegen naar hun eigen stageschool. Hier zullen ze het komende jaar gaan stagelopen. Volgende week starten […]

6.09.2021

OZWH-middag voor professionals 27 oktober 2021: schrijf je in

Na een jaar van online sessies organiseert Opleidingsschool Zuid-West Holland op 27 oktober een fysieke bijeenkomst; een middag om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die belangrijk zijn bij het opleiden van leerkrachten. Ben je mentor, directeur, schoolopleider, instituutsopleider of coördinator, dan nodigen we je graag uit. Na een korte plenaire start gaan […]

2.09.2021

Eerstejaars studenten vol verwachting van start!

Eerstejaars studenten zijn van start gegaan met een introductieweek, waarin ze elkaar, de stad, de opleiding en de docenten beter leren kennen.  Aansluitend oriënteren ze zich op het beroep van leerkracht. Dat betekent dat ze kennis gaan maken met verschillende vakken van de Pabo, zoals ontwikkelingspsychologie, les voorbereiden (onderwijskunde), maar ook muziek en beeldend onderwijs. […]

2.09.2021

Jaar 2: studenten enthousiast aan de slag met omgevingsonderwijs

Jaar 2, thema omgevingsonderwijs Inmiddels zijn de tweedejaars voltijdstudenten gestart met het thema “Omgevingsonderwijs”. Gelukkig kunnen we veel onderwijsactiviteiten weer fysiek doen, want omgevingsonderwijs (ook wel “place based education”) wordt toch een stuk minder betekenisvol op de bank achter je laptop… De eerste week staan naast vakcolleges op de Pabo ook een les met levende […]

2.09.2021

Uitleg voor mentoren VT1

Voor mentoren die dit jaar voor het eerst mentor zijn van een eerstejaars voltijd student of voor mentoren waarvoor dat al een tijdje geleden is, hebben we een powerpointfilmpje gemaakt met uitleg. Als je de powerpoint bekijkt en beluistert dan krijg je de belangrijkste informatie die je nodig hebt als mentor. Uitleg voor mentoren VT […]

13.07.2021

Opleidingsschool Zuid-West Holland positief beoordeeld door NVAO

Opleidingsschool Zuid-West Holland (OZWH) heeft een positief advies gekregen van de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. OZWH heeft zich in vier jaar tijd ontwikkeld van aspirant-opleidingsschool tot volwaardige opleidingsschool. Daar zijn we trots op! De NVAO heeft dit advies aangeboden aan de minister van OCW. Het Opleidingsplan, waarin alle informatie over de Opleidingsschool staat […]

12.03.2021

Basisscholen gezocht voor de Minor Seksualiteit en Diversiteit, studiejaar 2021-2022

De Minor Seksualiteit en Diversiteit is een onderwijsonderdeel voor 3e jaars studenten van sociale en educatieve opleidingen (oa PABO, Social Work) maar ook andere opleidingen (oa Voeding & Diëtetiek, Technische Bedrijfskunde) die geïnteresseerd zijn om verliefdheid, relaties en seksualiteit op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken met kinderen en jongeren. Met hoorcolleges, een training en […]