Basisscholen gezocht voor de Minor Seksualiteit en Diversiteit, studiejaar 2021-2022

De Minor Seksualiteit en Diversiteit is een onderwijsonderdeel voor 3e jaars studenten van sociale en educatieve opleidingen (oa PABO, Social Work) maar ook andere opleidingen (oa Voeding & Diëtetiek, Technische Bedrijfskunde) die geïnteresseerd zijn om verliefdheid, relaties en seksualiteit op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken met kinderen en jongeren. Met hoorcolleges, een training en projecten leren studenten ontspannen seksualiteit en seksuele problemen te bespreken.

Voor het onderdeel Projectonderwijs zoeken we enkele basisscholen (2 à 3) waar projectgroepen van 5 studenten een leerlijn gender en seksuele diversiteit kunnen ontwikkelen en onderdelen daarvan kunnen uitvoeren met leerlingen in de klas of met leerkrachten in één of twee workshops. De school bepaalt zelf of het project/ de leerlijn wordt uitgevoerd met alleen onderbouw, alleen bovenbouw of de gehele school.

Wij bieden basisscholen met het project:

 • In onderwijsblok 1 (30 – 8 – 21 t/m 8 – 11 – 21) op de eigen school toegesneden onderzoek naar en ontwerp van een leerlijn gender en seksuele diversiteit;
 • In onderwijsblok 2 (15 – 11 – 21 t/m 31 – 1 – 22) het uitvoeren van voorbeeldactiviteiten en/of enkele workshops voor leerkrachten met praktische handvatten voor onderwijsactiviteiten over gender en seksuele diversiteit met een evaluatie als terugkoppeling;
 • Een of twee projectgroepen van 5 studenten die kennis komen brengen over het thema gender en seksuele diversiteit en,
 • Studenten die in interviews met directie en/of IB’er en/of leerkrachten komen helpen om het thema gender en seksuele diversiteit praktisch toepasbaar te maken op de school;
 • Een onderzoeksrapport in blok 1 met theoretisch onderbouwde leerlijn;
 • Een eindrapport met uitgewerkte en geëvalueerde onderwijsactiviteiten;
 • Begeleiding en bewaking van kwaliteit door docenten van de Minor Seksualiteit en Diversiteit.

Wij vragen van een basisschool:

 • Aanwezig te zijn met een vertegenwoordiger bij de presentatie van de opdracht op maandagmiddag 30 augustus 2021 op de Haagse Hogeschool;
 • Een vast contactpersoon op school voor de studenten aan te wijzen;
 • In blok 1 studenten in staat stellen onderzoeksactiviteiten op school uit te voeren zoals interviews en/of observaties in school;
 • Kritisch meelezen van (samenvattingen van) de onderzoeksresultaten;
 • In blok 2 studenten in staat stellen uitvoering te geven aan onderwijsactiviteiten en/of workshops die aan de contactpersoon vooraf ter goedkeuring zijn voorgelegd;
 • Regelmatig gelegenheid bieden voor terugkoppeling door de studenten, bv door ruimte in teamvergaderingen in te plannen elke 3 of 4 weken;
 • Aanwezig te zijn met een vertegenwoordiger bij de presentaties van het onderzoeks- en ontwerprapport en het uitvoerings- en evaluatie rapport op resp. 8-11-21 en 31-1-22.

 

Meer informatie en contact bij de coördinator projectonderwijs van de Minor Seksualiteit & Diversiteit: Marieke Kroneman, m.kroneman@hhs.nl 06-45192543