Terugblik op inspirerende professionaliseringsmiddag 27 oktober 2021

Het was bijzonder om elkaar weer te ontmoeten tijdens de professionaliseringsmiddag van 27 oktober 2021. 65 Professionals, zoals schooldirecteuren, (bovenschoolse) coƶrdinatoren, coaches,bestuurders, mentoren, pabo-docenten, school- en instituutsopleiders gingen met elkaar in gesprek. Het was nuttig en heel fijn om elkaar te zien en te vinden bij het samen opleiden. Tijdens de werksessies werd geanimeerd en bevlogen met elkaar gesproken. Het was een inspirerende middag.

Ook nu kwam duidelijk naar voren dat de waarde van de begeleiding zit in de samenwerking tussen student, Pabo en de praktijk. Bij veel werksessies waren de deelnemers nog niet uitgepraat, dus zij kijken uit naar het vervolg. Op 23 maart 2022 is in ieder geval de volgende professionaliseringsmiddag. Heb je wensen of ideeƫn voor het programma? Laat het weten via info@ozwh.nl.

We verzamelen de opbrengsten van de verschillende sessies en sturen deze naar de deelnemers. Materiaal dat interessant is voor een breder publiek zullen we de komende twee weken in de nieuwsberichten op www.ozwh.nl plaatsen.