Samen leren en inspireren!

De drukbezochte en geslaagde professionaliseringsmiddag van de Opleidingsschool Zuid-West Holland stond op woensdag 2 november in het teken van het thema ‘0mgaan met verschillen’. Vanuit diverse perspectieven is dit thema onderwerp van gesprek geweest.

Zo bracht de keynote speaker René van Engelen het onderwijs aan jongens onder de aandacht. Onderzoek toont aan dat jongens het minder goed doen in het onderwijs. Op welke manier houden we in ons onderwijs rekening met deze stoere, actieve en drukke jongens?

In de inspirerende omgeving van Montessorischool Parkrijk waren er vervolgens workshops voor verschillende doelgroepen: directeuren, stagecoördinatoren, opleiders, mentoren en (startende) leerkrachten. Hierin was ruimte voor kennisdeling en uitwisseling. De ontwikkeling en samenwerking rondom Pabo/Halo werd besproken. Ook werd er stilgestaan bij het omgaan met de verschillen en diagnoses in de klas en de plaats van burgerschap in ons onderwijs. Een aparte sessie was gewijd aan de begeleiding aan onze studenten.

De professionaliseringsmiddag zorgde voor verbinding en ontmoeting tussen betrokkenen en  partners van Opleidingsschool Zuid-West Holland.