Samen lachen

Samen lachen. Dat kunnen we nu toevoegen aan het lijstje van dingen die we als opleidingsschool ‘samen’ doen! Vorige week kwamen zo’n 100 collega’s vanuit scholen en pabo bij elkaar voor de halfjaarlijkse professionaliseringsmiddag. Meester Mark opende de middag met een hoop grappige taalfoutjes en benadrukte hoe trots iedereen in de zaal mag zijn op het fantastische beroep dat ze uitoefenen. Vervolgens gingen we in workshops uiteen om verder te praten over het opleiden van zij-instromers of studenten in een gecombineerde pabo/alo route, maar ook waren er onder andere workshops voor startende leerkrachten rondom EDI, coöperatieve werkvormen, taalstimulering in de onderbouw en onderwijs voor nieuwkomers. Wij kijken terug op een middag waarin er weer veel met elkaar is gedeeld binnen de opleidingsschool! Bedankt aan alle workshopgevers voor het delen van jullie kennis!