Jaar 3: Studenten maken een sociaal veiligheidsplan

Derdejaars studenten gaan vanaf 8 februari 2021 met elkaar een fictief sociaal veiligheidsplan maken en beschrijven individueel hun visie/aanbevelingen voor hun stageschool.

Eén van onze schoolopleiders denkt enthousiast mee: “Ik zou het heel mooi vinden als ze in de eerste weken gelijk in gesprek gaan met de intern begeleiders van hun school en vragen naar het plan dat er ongetwijfeld ligt op school. Wat staat er in het plan? Waar is het op gebaseerd en hoe is het tot stand gekomen. Daarna wordt het natuurlijk razend interessant of dat plan ook echt bij alle leerkrachten bekend is. Wat kunnen zij er over vertellen. Hoe wordt dit plan zichtbaar in de klassen en in de dagelijkse praktijk. Ik ben heel benieuwd!”