Jaar 2: studenten enthousiast aan de slag met omgevingsonderwijs

Jaar 2, thema omgevingsonderwijs

Inmiddels zijn de tweedejaars voltijdstudenten gestart met het thema “Omgevingsonderwijs”. Gelukkig kunnen we veel onderwijsactiviteiten weer fysiek doen, want omgevingsonderwijs (ook wel “place based education”) wordt toch een stuk minder betekenisvol op de bank achter je laptop…

De eerste week staan naast vakcolleges op de Pabo ook een les met levende dieren, een bezoek aan het Museon en aan een groen schoolplein en een interactieve tocht door de Haagse binnenstad op het programma. Week twee is meteen de inmiddels befaamde werkweek in het buitencentrum School in Bos in Drenthe, waar we boerderijen bezoeken, sporen bekijken, waterdiertjes vangen, vuur maken en leven als in de prehistorie…. en natuurlijk bezoeken we de hunebedden! De week wordt afgesloten met een door de studenten georganiseerde ochtend buitenonderwijs voor kinderen van Drentse basisscholen!

Ook deze derde week is er nog van alles te doen,  op de Pabo maar ook in het veldwerkcentrum van Natuur- en Milieueducatie in het Zuiderpark en in Diergaarde Blijdorp. Kortom: studenten zijn straks uitgerust met een hele lading aan theorie en ideeën voor praktisch omgevingonderwijs.

Dit alles moet resulteren in twee activiteiten op de opleidingsschool, die meteen ook de toets vormen van dit thema:

  1. Een demonstratieles met een levend dier (volgens aangeboden didactiek).
  2. Een omgevingspad in de buurt van de school of een set educatieve activiteiten op het groene schoolplein (als de school daarover beschikt), inclusief inhoudelijke voorbereidings- en verwerkingsles.

Beide activiteiten worden door de studenten zelf ontworpen en ook echt uitgevoerd, omdat is gebleken dat het opdoen van ervaring een heel belangrijke stimulans is om je als leerkracht te ontwikkelen in het kunnen gebruiken van de schoolomgeving voor het onderwijs.

Studenten maken van beide activiteiten een verslag dat wordt beoordeeld aan de hand van een vooraf uitgereikt beoordelingsformulier dat is gebaseerd op onderdelen van de kennisbasis.

Studenten kunnen beide activiteiten helemaal voorbereiden gedurende dit thema. Zo mogelijk voeren ze de activiteiten ook gedurende dit thema uit, maar aangezien de stage natuurlijk pas in de derde schoolweek begint kan het voor studenten misschien lastig zijn om beide opdrachten helemaal uit te voeren gedurende dit thema. Mocht het uitvoeren op deze korte termijn inderdaad lastig zijn, dan vinden wij het geen probleem als de uitvoering van onderdelen plaatsvindt gedurende het tweede thema.

Het zou wel erg prettig zijn als u als mentoren in de stage, welwillend staat tegenover de uitvoering van beide activiteiten en met de student mee wilt denken over de mogelijkheden. Dit kan hen erg helpen om tot een succeservaring te komen.

Wij hopen dat de studenten met mooie verhalen terugkomen en natuurlijk dat de kinderen in de stageklassen een top-ervaring zullen opdoen!

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de docenten van dit thema:

Marjoleine Nes, Peter Holswilder en Gert van der Slikke