Eerstejaars studenten vol verwachting van start!

Eerstejaars studenten zijn van start gegaan met een introductieweek, waarin ze elkaar, de stad, de opleiding en de docenten beter leren kennen.  Aansluitend oriënteren ze zich op het beroep van leerkracht. Dat betekent dat ze kennis gaan maken met verschillende vakken van de Pabo, zoals ontwikkelingspsychologie, les voorbereiden (onderwijskunde), maar ook muziek en beeldend onderwijs. Daarnaast gaan ze kennis maken met de school waar ze stage gaan lopen. In het eerste semester gaan ze twee dagen stagelopen.

Uiteindelijk sluiten ze dit thema af door een presentatie te geven over wat ze hebben opgemerkt en hoe dat zich tot henzelf en hun ideeën of ervaringen verhoudt. We zijn benieuwd naar wat ze gaan ontdekken!