Berichten

1.03.2021

Onderzoek dialogische differentiatie: scholen gezocht

We zien dat onderzoek naar ‘student voice’ steeds meer de aandacht krijgt, maar specifiek gekoppeld aan differentiatiebeslissingen is er nog weinig onderzoek beschikbaar. Mirjam Heemskerk-van der Sprong doet onderzoek naar differentiatiebeslissingen.

4.02.2021

Nieuw filmpje over flexibele deeltijdopleiding

In dit nieuwe filmpje voor de flexibele deeltijdopleiding zie je in vogelvlucht hoe de opleiding is opgezet.

2.02.2021

Jaar 2: studenten maken “klokhuis”-films

Vanaf 8 februari 2021 gaan tweedejaars in groepen van zes tot acht studenten samenhangend onderwijs ontwerpen.

2.02.2021

Jaar 1: aan de slag met het thema “Taalontwikkeling”

Eerstejaars studenten gaan vanaf 8 februari 2021 ontdekken, dat taal altijd overal aanwezig is en dat je taal nodig hebt bij elk vak in de basisschool.

2.02.2021

Jaar 3: Studenten maken een sociaal veiligheidsplan

Derdejaars studenten gaan vanaf 8 februari 2021 met elkaar een fictief sociaal veiligheidsplan maken en beschrijven individueel hun visie/aanbevelingen voor hun stageschool.

28.01.2021

Studenten minor “brede buurtschool” maken tijdschrift voor OPOZ  

20 studenten van de pabo, pedagogiek en social work aan De Haagse Hogeschool hebben de afgelopen maanden de minor Brede Buurtschool gevolgd. Zij hebben in groepjes van vijf een tijdschrift gemaakt.

18.01.2021

Tweede stagedag blijft dit studiejaar  

Zoals voor de kerst aangekondigd blijft dit gehele studiejaar de tweede stagedag op vrijdag gelden (voltijd 1 en 2). Hier zijn we erg blij mee.

18.01.2021

Workshops voor vierdejaars       

Voor de vierdejaars studenten organiseren we een aantal lessen/workshops in het kader van ‘Mijn eerste jaar voor de klas’. Hiervoor zijn we op zoek naar bijdragen vanuit de praktijk.

15.01.2020

Corona-consequenties voor studenten: bsa en toetsing      

De eerstejaars die er nu nog zijn, krijgen uitstel van het bindende studieadvies. Dit betekent dat zij dit jaar niet hoeven te voldoen aan het behalen van de 50 studiepunten en de taal- en rekentoets. Zij krijgen hier een extra studiejaar voor.