Opleidings­school Zuid-West Holland

Binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland (OZWH) werken vier schoolbesturen nauw samen met de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) en de Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding (Halo) van De Haagse Hogeschool om basisschoolleerkrachten op te leiden voor de regio.

Meer info

De bestuurders van de verschillende scholen heten studenten hartelijk welkom bij Opleidingsschool Zuid-West Holland. Mentoren, schoolopleiders, directeuren, medestudenten, docenten en instituutsopleiders creëren samen mooie leermomenten!

Informatiebank

In onze informatiebank plaatsen we belangrijke documenten voor studenten en opleiders binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland.

In de informatiebank vind je informatie voor:

  • Mentoren
  • School- en instituutsopleiders
  • Schoolleiders
  • Studenten
Naar informatiebank

De stageschool begeleidt mij erg goed. Zowel de directrice, de opleider in school als mijn mentor zijn erg betrokken en behulpzaam.”

2e jaars student

Uit digitale stage-evaluatie

Binnen de opleidingsschool is in 2018-2019 de overstap gemaakt naar het werken met kernteams. […]  Het kernteam vormt een goede verbinding tussen Pabo en scholen.”

Studentenpanel

Opleidingsschool Zuid-West Hollland

Er was een incident met pesten, ik wilde daar graag iets mee doen en mocht toen een les daarover geven. Ik heb deze les goed voorbereid met mijn mentor.”

Jeroen

4e jaars voltijd-student

De opzet van de thema’s in de opleiding, het programma met de kernteams en de experts op de scholen en stage sluiten over het algemeen goed op elkaar aan. […] We ervaren de stage als heel leerzaam. In jaar 1 en 2 ga je in de praktijk aan de slag met leuke opdrachten over lesgeven.”

Studentenpanel

Opleidingsschool Zuid-West Hollland

Ik heb juist verschillende schooltypen in het Westland gekozen. Ik heb daar veel ervaring opgedaan”.

Elise

2e jaars student voltijd

Doordat ik op verschillende scholen stageloop zie ik veel multiculturele scholen en scholen met relatief veel zorgleerlingen. Er zijn veel eye-openers en je leert er veel van. Als je daarmee in aanraking bent geweest, kun je de hele wereld aan.”

Ouacima

3e jaars student flex-deeltijd

Berichten

Onze partners

Binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland werken vier po-schoolbesturen en de pabo van De Haagse Hogeschool nauw samen om studenten op te leiden tot docenten in het primair onderwijs. Maak op deze pagina kennis met al onze partners!

Opleidingsschool Zuid-West Holland werkt daarnaast nauw samen met Lucas Onderwijs.